analiza finansowa: planaliza finansowa: en
biznes plan i doradztwo ekonomiczne toruń
Wyceny
 

 

KarStanS Sp. z o.o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel/fax: (56) 652 13 63
karstans@karstans.pl

Wyceny

Wycena ma na celu dostarczenie rzetelnej oraz wiarygodnej informacji o przedmiocie wyceny, przygotowanej przez niezależny podmiot.


Firma ma wartość i o jej wartości decydują liczby i opracowane modele ich wykorzystania. Jednak obserwacje dokonanych  transakcji sprzedaży i kupna firm potwierdzają, że specjaliści od wycen, wyceniając firmę, coraz częściej  przypatruję się  jej historii i przy wycenie łączą narrację i  obliczenia (storytelling i liczby).

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza nieustannie wpływa na wartość składników majątku w postaci aktywów materialnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również całych przedsiębiorstw.

Usługi w zakresie wycen mają na celu dostarczenie zainteresowanym stronom rzetelnej i niezależnej informacji o wartości.

Rodzaje wycen:
 
 • Wycena marki i wartości niematerialnych i prawnych

Marka jest elementem kapitału intelektualnego, rezultatem wcześniejszego zastosowania wiedzy. Marka pierwotnie służyła wyłącznie do odróżniania produktów. Obecnie marka to produkt sam w sobie, który zapewnia korzyści i wyższą sprzedaż. Marką może być nazwa, symbol, znak, wzór lub kombinacja tych elementów. Marka chroniona prawem ochronnym stanowi znak towarowy. Wartość marki wynika z dodatkowych wpływów, jakie właściciel marki uzyskuje ze sprzedaży produktów oznaczonych daną marką ponad wpływy, które mogłoby uzyskać ze sprzedaży dokładnie takich samych produktów, ale nieoznaczonych marka, lub oznaczonych marką obojętną.


Wycena marki zorientowana jest zasadniczo na przyszłość, a nie jak w przypadku innych aktywów, na zdarzenia z przeszłości.


Trzy podstawowe metody wyceny marki:

 1. Kosztowe
 2. Dochodowe
 3. Rynkowe

 

 • Wycena kapitału ludzkiego

Kapitał ludzki (ang. – Human Capital) to pojęcie, które w ostatnim dziesięcioleciu zyskało sobie niesłychaną popularność, znajdując eksponowane miejsce w literaturze biznesowej.
Kapitał ludzki definiuje się jako czynnik ludzki organizacji, czyli połączone z sobą: inteligencję, umiejętności i wiedzę specjalistyczną, które nadają organizacji jej specyficzny charakter. Elementy ludzkie przedsiębiorstwa to te, które są zdolne do uczenia się, zmian, wprowadzania innowacji i do kreatywności. Przy zapewnieniu im odpowiedniej motywacji mogą zagwarantować trwałość organizacji w dłuższym okresie.
Pomiar kapitału jest narzędziem wspomagającym wycenę przedsiębiorstw, szczególnie w sytuacjach w których ocena wartości materialnych firmy nie przynosi spodziewanych danych, jak również wtedy gdy niezbędne jest całościowe potraktowanie aktywów firmy tych materialnych i nie materialnych. Stąd też dzisiejsze przedsiębiorstwa, szczególnie spółki giełdowe, oczekują coraz częściej takich danych - jak wartość posiadanego kapitału ludzkiego.


Metody pomiaru kapitału ludzkiego możemy podzielić na dwie grupy:

 1. Metody finansowe – umożliwiające pomiar omawianego kapitału na poziomie jednostki oraz całych społeczeństw i wyrażenie go w postaci pieniężnej;
 2. Metody jakościowe – w których to za pomocą szeregu wskaźników próbuje się ukazać zmiany jakościowe w kapitale ludzkim.

 

Kapitał ludzki w literaturze <pobierz>

 

 • Wycena przedsiębiorstw

Wycena wartości przedsiębiorstwa ma złożony charakter, co wynika w szczególności z trudności opisu warunków bieżących czynników działania przedsiębiorstwa, oraz trudności identyfikacji tych warunków, które nastąpią w najbliższych latach. Wartość przedsiębiorstwa określona bez zastosowania odpowiedniej metodologii nie jest wyceną, lecz opinią lub sądem nie poddającym się merytorycznej ocenie. Wycena wartości przedsiębiorstwa musi obejmować ogół czynności przeprowadzanych zgodnie z metodologią wyceny. U podstaw klasyfikacji metod wyceny tkwi sposób definiowania i patrzenia na przedsiębiorstwo. Wyróżnia się trzy podstawowe nurty:

 • nurt majątkowy wyceny przedsiębiorstwa koncentruje się na rynkowym wartościowaniu wszystkich majątkowych składników i związanych nimi praw, a będących w posiadaniu przedsiębiorstwa;
 •  nurt dochodowy wyceny przedsiębiorstwa koncentruje się na rynkowym wartościowaniu jego zdolności do generowania dochodów, wynikających z połączenia umiejętności menedżerskich z wykorzystaniem dostępnych zasobów, będących własnością przedsiębiorstwa i innych podmiotów gospodarczych;
   
 • nurt renomy wyceny przedsiębiorstwa, uznający za fundament wyceny uznawaną przez klientów pozycję na rynku (renomą związaną z historią przedsiębiorstwa, jego produktami, kreowanym systemem wartości i kultury.).
 

 

Home Mapa strony Kontakt  
BE.FREE & CMS Toruń
Firma konsultingowa - nasze usługi: analiza finansowa, biznes plan, controlling toruń, doradztwo ekonomiczne, wycena patentów, wycena przedsiębiorstwa
Działamy na terenie miast: Toruń, Bydgoszcz oraz cała Polska.