analiza finansowa: planaliza finansowa: en
biznes plan i doradztwo ekonomiczne toruń
Oferta
 

 

KarStanS Sp. z o.o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel/fax: (56) 652 13 63
karstans@karstans.pl

Wycena przedsiębiorstw (udziałów, akcji)

Wycena wartości przedsiębiorstwa ma złożony charakter, co wynika w szczególności z trudności opisu warunków bieżących czynników działania przedsiębiorstwa, oraz trudności identyfikacji tych warunków, które nastąpią w najbliższych latach. Wartość przedsiębiorstwa określona bez zastosowania odpowiedniej metodologii nie jest wyceną, lecz opinią lub sądem nie poddającym się merytorycznej ocenie. Wycena wartości przedsiębiorstwa musi obejmować ogół czynności przeprowadzanych zgodnie z metodologią wyceny. U podstaw klasyfikacji metod wyceny tkwi sposób definiowania i patrzenia na przedsiębiorstwo. Wyróżnia się trzy podstawowe nurty:

  • nurt majątkowy wyceny przedsiębiorstwa koncentruje się na rynkowym wartościowaniu wszystkich majątkowych składników i związanych nimi praw, a będących w posiadaniu przedsiębiorstwa;
  •  nurt dochodowy wyceny przedsiębiorstwa koncentruje się na rynkowym wartościowaniu jego zdolności do generowania dochodów, wynikających z połączenia umiejętności menedżerskich z wykorzystaniem dostępnych zasobów, będących własnością przedsiębiorstwa i innych podmiotów gospodarczych;
     
  • nurt renomy wyceny przedsiębiorstwa, uznający za fundament wyceny uznawaną przez klientów pozycję na rynku (renomą związaną z historią przedsiębiorstwa, jego produktami, kreowanym systemem wartości i kultury.).
Home Mapa strony Kontakt  
BE.FREE & CMS Toruń
Firma konsultingowa - nasze usługi: analiza finansowa, biznes plan, controlling toruń, doradztwo ekonomiczne, wycena patentów, wycena przedsiębiorstwa
Działamy na terenie miast: Toruń, Bydgoszcz oraz cała Polska.