analiza finansowa: planaliza finansowa: en
biznes plan i doradztwo ekonomiczne toruń
Oferta
 

 

KarStanS Sp. z o.o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel/fax: (56) 652 13 63
karstans@karstans.pl

Wdrażanie Strategicznej Karty Wyników

Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) to aktualnie jedna z nowocześniejszych technik zarządczych, która w świetle prowadzonych badań jest skuteczna w przedsiębiorstwach oraz organizacjach typu non-profit.
Konsultanci KarStanS uczestniczą w procesie budowania karty w ramach budowania strategii organizacji i budowanie planu wdrożenia.

Jest ona instrumentem zarządzania strategicznego, które umożliwia umiejscowienie długookresowej strategii organizacji w jej systemie zarządzania poprzez mechanizm ciągłego i wielowymiarowego pomiaru. Przez to - koncepcja zmierza do powiązania codziennej działalności organizacji – jako całości oraz jej poszczególnych zespołów i pracowników - ze sformułowaną strategią.

Wdrażanie strategicznej karty wyników rozpoczyna się od sformułowania strategii, celów strategicznych i określenia czynników kluczowych do osiągnięcia sukcesu.
Karta wyników zawiera skwantyfikowane cele pogrupowane w czterech podstawowych perspektywach działalności organizacji:
• perspektywa finansowa – finansowe cele i sposoby ich osiągania oraz wskaźniki monitorujące produkty i rezultaty działań ze strony finansowej,
• perspektywa klienta – cele rynkowe oraz czynniki dostarczające wartość klientowi, sposoby ich osiągania oraz wskaźniki monitorujące produkty i rezultaty działań,
• perspektywa procesów wewnętrznych – analiza, jakie czynniki dotyczące procesów i organizacji wewnętrznej wpływają na osiągnięcie sukcesu przez organizację,
• perspektywa wiedzy i rozwoju – analiza, jakie cele w rozwoju wewnętrznym zarówno organizacji, jak i tworzących ją pracowników, należy osiągnąć, aby zapewnić sukces w pozostałych obszarach.
Organizacje non-profit często analizują swą organizację także w perspektywie społecznej – rozpatrując jakie wartości społeczne, edukacyjne i kulturalne organizacja ma realizować.
Każdy z celów powinien zostać skwantyfikowany, w celu monitorowania stopnia jego osiągnięcia. Tradycyjnie – uzgodnienie celów finansowych jest pierwszym krokiem w procesie budowy mapy strategii, a zarazem konstruowania Karty.
 

Home Mapa strony Kontakt  
BE.FREE & CMS Toruń
Firma konsultingowa - nasze usługi: analiza finansowa, biznes plan, controlling toruń, doradztwo ekonomiczne, wycena patentów, wycena przedsiębiorstwa
Działamy na terenie miast: Toruń, Bydgoszcz oraz cała Polska.