analiza finansowa: planaliza finansowa: en
biznes plan i doradztwo ekonomiczne toruń
O firmie
 

 

KarStanS Sp. z o.o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel/fax: (56) 652 13 63
karstans@karstans.pl

Prezes Zarządu

Maria Anna Karwowska - Prezes Zarządu KarStanS sp. z o.o., doktor nauk prawnych

Współpracownicy o Prezesie

Jako kierunek studiów wybrała prawo. Po studiach, jako stypendystka, przez trzy lata pracowała w Narodowym Banku Polskim.

Z Banku przeszła na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, na wydział prawa, do katedry ekonomii. Doktorat pisała z finansów przedsiębiorstw. Następnie przez piętnaście lat była kierownikiem Zakładu Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Wieloletni wykładowca i wychowawca wielu pokoleń ekonomistów, wielu seminarzystów pełni ważne role w biznesie. Jej wykłady z zakresu gospodarki finansowej przedsiębiorstw cieszyły się ogromną popularnością. Ówcześni studenci Pani Doktor, dzisiejsi ludzie sukcesu, stale wspominają wykłady na UMK z dr Karwowską. Medal KEN (1993 r.).

"Praca ze studentami dawała mi zawsze dużo satysfakcji." - mówi dr Maria Anna Karwowska - "Ze względu na małą aktywność pieniądza w ówczesnej gospodarce scentralizowanej lat 70, wykłady z finansów były przedmiotem relatywnie niskiego zainteresowania cenzury. Finanse były przede wszystkim neutralną dziedziną. Teoria pieniądza, finanse publiczne, mikrofinanse właściwie wówczas nie istniały. Rozumiałam problemy przedsiębiorstw państwowych, bo tylko takie wtedy działały, szukałam możliwości samodzielnego ich funkcjonowania."

Dr Maria Anna Karwowska do dzisiaj wykłada na UMK oraz prowadzi szkolenia na kursach na terenie całego kraju, w tym na kursach organizowanych przez PKO BP.

Pod koniec lat osiemdziesiątych dr Karwowska zaczęła zajmować się finansami w gospodarce wolnorynkowej. „(..) czuliśmy, że musi zmienić się sytuacja ekonomiczna kraju, że gospodarka centralna będzie musiała uwolnić jakąś część gospodarki.” „Pierwsze kontakty z firmami zachodnimi miałam w 1989 roku” – z wypowiedzi dla dziennika Rzeczpospolita – „Wywodzę się z takiego środowiska dla którego przemiany były niezwykle radosne. Dla mojego zawodu otworzyły się ogromne możliwości, finanse stały się bardzo ważnym przedmiotem. Każdy praktyk z Zachodu obracał się z dużym trudem w polskiej rzeczywistości.” W tym czasie i w ten sposób zrodził się pomysł założenia firmy doradczej „Kiedy nastąpiło wielkie otwarcie gospodarcze, zaczęły się do nas zwracać firmy aby im pomóc – jest kontrahent i nie wiadomo co z nim zrobić.”

Dr Karwowska tak wspomina okres gdy konsulting w Polsce był jeszcze w powijakach i niewiele firm umiało się odnaleźć w nowej polskiej rzeczywistości początku lat 90: „Moi dawni studenci zostali dyrektorami i dzwonili do mnie z prośba o pomoc. Próbowałam przygotować dla nich finansowe sprawozdania według zachodnich wzorów, za które sami oferowali zapłatę. Wówczas jeżeli osoba fizyczna brała wynagrodzenie, to musiała zapłacić popiwek, natomiast osoba prawna była od niego zwolniona. Trzeba było więc założyć spółkę.”

W opinii pracowników KarStanS sp. z o.o., Pani Doktor to osoba dla której każda kolejna sprawa, każdy problem jest wyzwaniem do tego aby uczyć się czegoś nowego i pogłębiać swoją wiedzę.

„Starałam się i nadal staram wykorzystywać każdą okazję do poznania, jak działają finanse w gospodarce wolnorynkowej. – mówi dr Karwowska w wywiadzie dla Rzeczpospolitej – Tu mi bardzo pomogła współpraca ze Szwedami, którzy przyjechali do województwa toruńskiego z programem INDEVO. To był bardzo specjalny program rozwoju województwa, nie w sensie materialnym ale intelektualnym. Firmy, które korzystały z pomocy szwedzkich specjalistów w nowej rzeczywistości radziły sobie lepiej.”

„(..) Potem dzięki programowi TEMPUS znalazłam się w Anglii. Wydział Nauk Ekonomicznych UMK, a właściwie stworzona w ramach tego programu Toruńska Szkoła Zarządzania, została włączona w dość duży program kształcenia ekonomistów do pracy z małym biznesem. Nauczyłam się zasady analizy finansowej i ekonomicznej, jak się je wykonuje w małym, średnim i dużym przedsiębiorstwie.”

Pani Prezes szukając nowych rozwiązań zawsze stara się wykorzystać to co już istnieje. „Zawsze zasięgam do opinii osób, które znają dany temat, ale decyzje podejmuję sama. W swojej pracy szukam rozwiązania konstruktywnego, nie niszczącego tego co już istnieje. Poza wyjątkowymi przypadkami nie jestem za szokową zmianą. W mojej opinii, ostre działanie zawsze niesie więcej negatywnych niż pozytywnych skutków. Druga rzecz, którą chyba wyniosłam z domu i co może zabrzmi idealistycznie – ja naprawdę zawsze widzę ludzi.”

Początkowa działalność KarStanS sp. z o.o. to przede wszystkim prowadzenie procesów prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych.

Pani Prezes przeprowadziła bardzo udane procesy prywatyzacyjne między innymi takich przedsiębiorstw jak; Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych TZMO S.A., Fabryka Cukiernicza KOPERNIK, Toruń, Toruńskie Zakłady Aparatury Elektrycznej APATOR S.A., Toruń. Restrukturyzacja Kombinatu Budowlanego w Toruniu, przedsiębiorstwa zatrudniającego ponad 2,5 tysiąca pracowników, to proces zakończony ogromnym sukcesem. Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego MERA-OBREUS w Toruniu, to jeden z pierwszych tego typu projektów przeprowadzonych przez KarStanS sp. z o.o. pod nadzorem dr Marii Anny Karwowskiej.

Zespół KarStanS sp. z o.o. był zawsze niewielki, ale bardzo prężny. "W firmie, gdzie jest mały zespół ważna jest przede wszystkim lojalność wobec siebie, odporność na nieudane projekty, czasem zgadzanie się na pracę bez pieniędzy. Istotna jest wiedza, dobre przygotowanie do zawodu oraz chęć do szybkiego uczenia się."

Pani Prezes szczególnie ceni ludzi, którzy dążą do rozwijania się i zdobywania nowych doświadczeń. W miarę możliwości stara się wspierać osoby, które często mimo przeciwieństw losu, pragną uczyć się i pogłębiać swoją wiedzę. Jest Fundatorem stypendium naukowego dla studentów z krajów byłego Związku Radzieckiego.

Poza pracą, pasją Marii Anny Karwowskiej są góry i podróże. W młodości, razem z mężem, Jackiem Karwowskim, profesorem fizyki, wspinali się w Tatrach.

Do dzisiaj spędzają wolny czas bardzo aktywnie, przemierzając szlaki górskie całego świata.

Mają trójkę dorosłych dzieci.

Home Mapa strony Kontakt  
BE.FREE & CMS Toruń
Firma konsultingowa - nasze usługi: analiza finansowa, biznes plan, controlling toruń, doradztwo ekonomiczne, wycena patentów, wycena przedsiębiorstwa
Działamy na terenie miast: Toruń, Bydgoszcz oraz cała Polska.