analiza finansowa: planaliza finansowa: en
biznes plan i doradztwo ekonomiczne toruń
Aktualności
 

 

KarStanS Sp. z o.o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel/fax: (56) 652 13 63
karstans@karstans.pl

Aktualności

Od stycznia 2017 obowiązują nowe zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych

 

Ceny transferowe (ang. transfer pricing) są cenami stosowanymi we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne lub osobowe. Ordynacja podatkowa określa: „Przez cenę transakcyjną rozumie się cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług”.

 

W wyniku przystosowywania polskiego prawa do uregulowań OECD w 1996 roku zmieniono konstrukcję ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych (przepisy art. 11 ust. 2 i 3 weszły w życie z dniem 1 stycznia 1997r.), w których wprowadzono po raz pierwszy zasadę ceny rynkowej oraz metody szacowania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ustawodawca określił pięć metod szacowania dochodów.

 

Ustawodawca treścią nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako CIT) w 2000 roku wprowadził nowy zapis, zobowiązujący podatników do sporządzania dokumentacji podatkowych takich transakcji począwszy od 1 stycznia 2001 roku.

 

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych.

 

Istotne zmiany.

  1. Zmiana definicji podmiotów powiązanych kapitałowo
    Obecnie podmioty są powiązane w rozumieniu przepisów o cenach transferowych m.in., gdy jeden podmiot posiada w kapitale innego podmiotu bezpośrednio lub pośrednio udział w wysokości co najmniej 25% (podwyższono prog powiązań kapitałowych z  5%-owego).
  2.  
     
  3. Nowe zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych
    Udokumentowaniu będą podlegały dokonane przez podatnika w danym roku podatkowym transakcje z podmiotami powiązanymi i inne zdarzenia ujęte w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych, mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika,których łączna wartość przekroczy w roku podatkowym równowartość 50 tyś. euro.

Z obowiązku posiadania dokumentacji zwolnione zostaną podmioty, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych nie przekroczą w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartości 2 mln EUR.

  

Home Mapa strony Kontakt  
BE.FREE & CMS Toruń
Firma konsultingowa - nasze usługi: analiza finansowa, biznes plan, controlling toruń, doradztwo ekonomiczne, wycena patentów, wycena przedsiębiorstwa
Działamy na terenie miast: Toruń, Bydgoszcz oraz cała Polska.