analiza finansowa: planaliza finansowa: en
biznes plan i doradztwo ekonomiczne toruń
Aktualności
 

 

KarStanS Sp. z o.o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel/fax: (56) 652 13 63
karstans@karstans.pl

Aktualności

2013-12-18

Zespół KarStanS Sp. z o.o. zakończył realizację opracowania dokumentacji cen transferowych.
Dokumentacja ta jest podstawowym obowiązkiem nałożonym na podmioty powiązane. Niewypełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem przez organ podatkowy 50% stawki podatku do doszacowanego dochodu, stąd prawidłowe wypełnienie tego obowiązku ma szczególne znaczenie dla firm.

2013-09-13

Wspierany przez KarStanS Bolesław Radomski został mistrzem świata w lataniu precyzyjnym na 21. Mistrzostwach Świata w Lataniu Precyzyjnym, które właśnie zakończyły się w niemieckim Bautzen. Gratulujemy!

2013-08-27

KarStanS Sp. z o.o. wspiera realizację Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej powstałego w województwie kujawsko-pomorskim 1 lipca 2013 roku. 

2013-07-02

Zespół KarStanS Sp. z o.o. zakończył realizację opracowania wielowariantowej koncepcji restrukturyzacji i przekształcenia zakładu budżetowego wraz z analizą stanu faktycznego oraz przedstawienia propozycji zmian organizacyjnych, prawnych i finansowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

2013-06-18

KarStanS Sp. z o.o. zakończyła realizację pierwszego etapu usługi opracowania Planu Restrukturyzacji Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.

2013-03-29

Zespół KarStanS wykonuje przegląd projektów "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach Bit-City".

2013-03-19

Zespół KarStanS Sp. z o.o. realizuje badanie dla Urzędu Miasta Poznania! Tematem analiz jest Fair Trade (Sprawiedliwy Handel) oraz Milenijne Cele Rozwoju.

2013-02-27

Zespół KarStanS opracowuje Plan Restrukturyzacji Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.

2013-02-19

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, RPO WKP na lata 2007-2013

2013-01-23

Publikacja dotycząca przedsiebiorców w Polsce - stan na październik 2012 roku. Polecamy.

2012-12-19

Zespół KarStanS Sp. z o.o. zrealizował dla Miasta Nowy Sącz audyt mający na celu ustalenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta.

2012-12-11

Zespół KarStanS i Przyjaciele zorganizowali prezent w ramach Szlachetnej Paczki!

2012-11-29

Trwają prace nad ostateczną wersją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - planowane spotkania konsultacyjne i konferencje

2012-11-14

Jak w naszym regionie planujemy wykorzystać fundusze unijne po 2014 roku - będzie można się dowiedzieć 12 grudnia 2012 roku w Toruniu.

2012-10-30

Gazeta „Rzeczpospolita” opublikowała Listę 2000 najlepszych polskich firm, w której znalazło się 91 przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 20 firm z Torunia, 14 z Bydgoszczy oraz 6 z Włocławka i 3 z Grudziądza.

  RSS
Home Mapa strony Kontakt  
BE.FREE & CMS Toruń
Firma konsultingowa - nasze usługi: analiza finansowa, biznes plan, controlling toruń, doradztwo ekonomiczne, wycena patentów, wycena przedsiębiorstwa
Działamy na terenie miast: Toruń, Bydgoszcz oraz cała Polska.