analiza finansowa: planaliza finansowa: en
biznes plan i doradztwo ekonomiczne toruń
Doświadczenie i Referencje
 

 

KarStanS Sp. z o.o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel/fax: (56) 652 13 63
karstans@karstans.pl

Badania ewaluacyjne i analizy społeczno-gospodarcze

KarStanS realizuje badania ewaluacyjne i analizy społeczno-gospodarcze zarówno na zlecenie prywatnych przedsiębiorstw jak i jednostek publicznch. Poniżej prezentujemy doświadczenie w zakresie realizowanych badań i analiz:

 • Badanie ewaluacyjne pn. "Ocena użyteczności projektu "Ewaluacja kluczem do sukcesu"" realizowanego w ramach działania 8.1.1 PO KL. Zleceniodawca - Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS z siedzibą w Warszawie. protokół odbioru>>
 • Badanie ewaluacyjne pn. "Ocena stanu realizacji wybranych priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kontekście przeglądu Programu w 2011r." na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. referencje>>
 • Badanie ewaluacyjne dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. „Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje 18 miesięcy po zakończeniu realizacji projektów w ogólnej liczbie przedsiębiorstw uczestniczących w projektach” w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. referencje>>
   
 • Badanie ewaluacyjne zrealizowane przy współpracy z Pracownią Badań SOMA pn. "Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach priorytetu IV Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w kontekście realizacji celów rozwojowych województwa lubuskiego." na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. referencje>>
   
 • Studium Wykonalności na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Wojewóztwa Kujawsko-Pomorskiego dot. projektu z listy indykatywnej - adaptacja Młynów Toruńskich na potrzeby nowoczesnego Centrum Nauki z funkcją interaktywnej edukacji.
 • Wewnętrzne projekty badawcze realizowane na potrzeby prowadzonych projektów pn. "Controlling w przedsiębiorstwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego" oraz "Wykorzystywanie badań marketingowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego".
 • Opracowanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt. "Opracowanie na temat struktury organizacyjno-prawnej i moedlu funckjonowania Centrum Nowoczesności".
   
 • Wstępne studium wykonalności dla projektu "Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży - etap I" wraz z wynikami konsultacji społecznych zrealizowane na zleceniu Urzędu Miasta Torunia.
   
 • Analiza społeczno-gospodarcza pt. "Miejski Plan Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości" zrealizowany na zlecenie Urzędu Miasta Torunia.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy KarStanS w zakresie badań ewaluacyjnych i analiz społeczno-gospodarczych
 

Home Mapa strony Kontakt  
BE.FREE & CMS Toruń
Firma konsultingowa - nasze usługi: analiza finansowa, biznes plan, controlling toruń, doradztwo ekonomiczne, wycena patentów, wycena przedsiębiorstwa
Działamy na terenie miast: Toruń, Bydgoszcz oraz cała Polska.